BLACK FRIDAY! Dovanojame 15 proc. nuolaidos kodą apsipirkimui internetu - BLACK15 Šilčiausi sveikinimai didžiųjų metų švenčių proga! Dovanojame 15 proc. nuolaidos kodą apsipirkimui internetu - ACIU15 EXTRA KAINA! Dovanojame 10 proc. nuolaidos kodą apsipirkimui internetu - EXTRA10 Artėjančios Mamos dienos proga taikome 15% nuolaidą, kodas - MAMA15 Rugpjūčio 26 d. dalyvaujeme Utenos miesto mugėje. Perkant internetu taikome 15% nuolaidą! Kodas - Utena15 Velykų išpardavimas kovo 20-31 d. 25% nuolaida su kodu VELYKOS2024

..:.:: JOVI.LT ::.:.. Rankų darbo papuošalai

Velykų išpardavimas kovo 20-31 d. 10% nuolaida su kodu VELYKOS2024

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.jovi.lt taisyklės

1.Sąvokos
1.1.Taisyklės – šios prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.jovi.lt taisyklės.
1.2.Pardavėjas Jovitos Ušackės individuali veikla, J. Biliūno g. 6, Anykščiai, tel. 865252119.
1.3.Parduotuvė – elektroninė parduotuvė www.jovi.lt
1.4.Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.5.Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, lytis.  

2.Bendrosios nuostatos
2.1.Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, įsigyjančio prekes Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.
2.2.Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su elektroninės parduotuvės taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.
2.3.Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka.
2.4.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.
2.5.Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
2.6.Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.
2.7.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, pasirenka prekių pristatymo (atsiėmimo) formą, pasirenka atsiskaitymo būdą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
2.8.Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos

3.Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas
3.1.Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.
3.2.Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.
3.3.Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
1. susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
2. bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;
3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu info@jovi.lt arba jį pateikus Pardavėjo buveinės adresu, nurodytu 1.2. punkte.  

4.Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1.Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

5.Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.
5.3.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.4.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo momento.
5.5.Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.
 
6.Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka
6.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
6.2.Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 652 52119 (darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00) arba el. paštu info@jovi.lt (bet kuriuo metu).
6.3.Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant PVM. Parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams. Po nuotolinės sutarties sudarymo prekių kaina nekinta.
6.4.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
1. Apmokėjimas internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, apmokėjimas vyksta naudojant Mokėjimo incijavimo paslaugą (toliau sutartyje MIP), kurios operatorius yra UAB ,,OPAY solutions’’,
2. Jeigu Pirkėjas nori, kad prekė būtų pristatyta į užsienį, jis turi parašyti dėl savo užsakymo į info@jovi.lt. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas gaus sugeneruotą išankstinę mokėjimo sąskaitą, pagal kurią pavedimą bus galima atlikti pagal sąskaitoje esančius rekvizitus. Pirkėjui apmokėjus pasirinktas prekes, į el. paštą yra išsiunčiama PVM sąskaita – faktūra.
6.5.MIP leidžia atsiskaityti už pasirinktas prekes šiais būdais:
1. atsiskaityti per AB SEB bankas, AB bankas "Swedbank", Luminor Bank AB, AB Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, UAB „Medicinos bankas“,elektroninės bankininkystės sistemas;
6.6.Pasirinkus punktą, nurodytą 6.4.1. „Apmokėjimas internetu“ mokėjimo būdą , atsakomybė už duomenų saugumą tenka UAB ,,OPAY’’", M. K. Paco g. 4 (IX - įėjimas), LT-10309 Vilnius.

7.Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas
7.1.Prekių pristatymo sąlygos bus pateiktos, kai įvesite prekių pristatymo adresą bei pasirinksite prekių pristatymo būdą.
7.2.Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų prekių krepšelio sumos, kai įvesite prekių pristatymo adresą.
7.3.Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.4.Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu. Jei norite prekes išsiųsti dviem ar daugiau adresų, turėsite pateikti atitinkamą kiekį užsakymų.
7.5.Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.6.Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo (pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui pašto darbuotojui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.

8.Pirkimo- pardavimo sutarties nutraukimas, Prekių grąžinimas
8.1. Pirkėjai turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
8.2. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti nuotolinės sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.
8.3. Grąžinant prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį. 

8.4. Pirkėjas, pastebėjęs Užsakymo informacijoje klaidą arba norėdamas nutraukti sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 652 52119 (darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00) arba el. paštu info@jovi.lt (bet kuriuo paros metu).
8.5. Pardavėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį:
8.5.1. jeigu Pirkėjas, nesumoka už Prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Tokiu atveju apie sutarties nutraukimą Pardavėjas Pirkėjui neprivalo pranešti.
8.5.2. jei pirkimo- pardavimo sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.
 
9.Šalių atsakomybė
9.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 
10.Informacija ir rinkodara
10.1.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. parduotuvės puslapyje nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.
10.2.Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.  

11.Garantijos
jovi.lt parduotuvė prekėms suteikia garantiją, kurios sąlygos yra nurodytos prekės aprašyme. Tuo atveju, kai prekei garantija nėra suteikiama, galioja LR teisės aktų numatyta garantija.

12.Baigiamosios nuostatos
Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faks. 852791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

  • Iš viso: 0.00 €